MOVIUM MAGASIN


Movium Magasin – om livet i staden gavs ut av Movium 2011 – 2013. Här är alla utgivna nummer samlade. Alla nummer finns att köpa i Movium Bokhandel.
 
 

Movium Magasin nr 1 2013

11. Mar, 2013
Tema: Vem äger gatan?

Peak car är här, säger forskarna. Det betyder inte att bilen försvinner, men den får en annan roll i våra liv, tror de. I de stora stadsförnyelseprojekt som pågår i vårt land planeras det för minskad privatbilism. Håller vi verkligen på att förändra våra liv?
 
Movium Magasin spanar och ser idel cyklar. Men vem är cyklisten i stadsplanerarens huvud – en effektiv snabbcyklist i slimmade träningskläder som forsar fram på en cykelmotorväg, eller en vardagscyklist som behöver vila och ta en fika på vägen? För vem skapas gaturummet? Och vad ska vi göra med bilen?
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören
Människan och hennes stad verkar sällan dansa i samma takt
Titti Olsson
 
Ledaren
Gaturum ska skapas för människor
Anders Rasmusson

Reportage 
Peak Car kräver ny stadsplanering
Göran Nilsson

Social hållbarhet
Alla pratar om goda mötesplatser – men vad är det egentligen?
Karin Andersson

Movium Magasin nr 4 2012

06. Dec, 2012
Tema: Att veta sin plats – barnperspektiv i stadsplaneringen

Redan som liten är det värdefullt för varje individ att bli tagen på allvar – att få vara en människa bland andra människor. När barn och ungdomar erbjuds att delta i samhällsplaneringen kan detta ses som ett utslag av genuin respekt.
 
Men är det verkligen respekt vi visar när barnet mer eller mindre bildligt bjuds in från gatan till möteslokalerna? Är barnens eget perspektiv alltför provocerande när det väl kommer till kritan?
 
I detta nummer ställer Movium Magasin frågan:
 
Är det någon som lyssnar?
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören
Barn och barns ordning provocerar
Titti Olsson
 
Ledaren
Går det att skapa barnvänliga städer?
Anders Rasmusson
 
Reportage
Drömmen om den urbana familjen
Kolbjörn Guwallius
 
Reportage
Pågående plats
Karin Andersson

Movium Magasin nr 3 2012

18. Sep, 2012
Tema: Behöver vi parker?

Vad ska parken vara i framtiden – en promenadpark med krattade gångar, en brukspark för picknick och bollspel, en odlingspark där stadens invånare driver upp egen zucchini?

Eller kan det rentav vara så att parken spelat ut sin roll när den täta staden är det mest hållbara och vi måste hushålla med resurserna?

I det här temanumret av Movium Magasin vill vi veta om parkernas tid är över. Är det så att parkerna är ett minne blott när marken behövs till annat? Eller behöver vi just därför – när staden blir allt tätare – parken mer än någonsin?
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören
Jag tänker på Place des Vosges
Titti Olsson
 
Ledaren
Dubbel-Japp – stor nog att dela
Anders Rasmusson
 
Reportaget
Världsarboretum – hot eller möjlighet?
Göran Nilsson

Movium Magasin nr 2 2012

13. Jun, 2012
Tema: Stadens element – VATTEN

Hur kommer det sig att alla städer idag vill ligga vid vattnet? Så var det definitivt inte förr. Det ansågs för fuktigt, för blåsigt, för rått. Nu söker alla städer sig till vattnet. Världen över, i stora och små städer, förvandlas råa smutsiga baksidor till välputsade exklusiva framsidor för att attrahera människor.
 
Paradoxalt nog blir de ofta väldigt lika! Hur tänker egentligen en landskapsarkitekt som får uppdraget att bevara platsens historia och identitet? Hur går man tillväga i en liten stad som Oskarshamn? Och hur är det sedan att leva i en stilig waterfront och mönsterstadsdel som exempelvis Västra Hamnen i Malmö?
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören
På torget i Siena
Titti Olsson
 
Ledaren
Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling
Anders Rasmusson
 
Reportage
När baksidan ska bli framsida
Titti Olsson

Movium Magasin nr 1 2012

20. Mar, 2012
Tema: Motpoler

Livet är fullt av motsägelser, världen full av motpoler. Sverige har bara femton kommuner med mer än 100 000 invånare. Befolkningen minskar i 200 av våra 290 kommuner. 90 procent av all nybyggnation är villor. Trots det målar arkitekterna upp visioner för såväl små orter som större städer av attraktiva gator och torg, kantade av flerfamiljshus, bilder som är påfallande lummiga samt livligt befolkade av både människor och djur.
 
Hur kan det komma sig att det ser ut på det viset? Handlar det om Quality of Place?
 
Quality of Place är ett begrepp som blir allt viktigare i konkurrensen om stadsmedborgare. Årets första nummer av Movium Magasin har samlat en rad intressanta artiklar och reportage under temat Motpoler.
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören
Motpoler och illusioner
Titti Olsson
 
Ledaren
Stadsutvecklingen börjar i samtal med medborgaren
Anders Rasmusson
 
Profilen: Lennart Angselius
Mannen med dubbla profiler
Göran Nilsson

Movium Magasin nr 3 2011

14. Dec, 2011
Tema: Gatans kultur

De offentliga rummen är en förutsättning för demokrati. Dragkampen om makten över de offentliga rummen pågår ständigt mellan etablissemanget och individen. Gatan är arenan för den maktkampen och grunden för den urbana kulturen.
 
Redaktionen har gett sig ut på jakt efter gatans kultur och mött både den etablerade, så kallade finkulturen, och subkulturen. Alla tycks söka sig till gatan, i jakt på varandras attraktionskraft, i Bollnäs Göteborg precis som i Berlin och Mumbai.
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören
Gatans kultur – varför så lockande?
Titti Olsson

Ledaren
Diskussionen om staden
Anders Rasmusson

Reportage 
När finkulturen kliver ut
Titti Olsson

Movium Magasin nr 2 2011

13. Oct, 2011
Tema: Vadå grönare städer?

Varför pratas det så mycket om grönare städer? Vad betyder det egentligen? Kan man diskutera tekniska lösningar som gör att städer blir miljövänligare utan att man för den skull framstår som bakåtsträvande eller alltigenom romantisk?
 
Movium Magasin har i detta nummer undersökt saken.
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören

Humana städer är gröna städer
Titti Olsson

Ledaren
Staden – ett socialt laboratorium
Anders Rasmusson
 
Temat: Vadå grönare städer?
Se staden som natur
Helga Fassbinder

Movium Magasin nr 1 2011

01. Jun, 2011
Tema: Livet i staden

I nya Movium Magasin - om livet i staden speglar vi framtidens frågor om stadsutveckling. Vi samlar oss och tar ordentlig sats. Vi skärper blicken. Nyheter ger utblick och orientering, reportage skapar bredd och sammanhang, forskning och fakta borrar på djupet.
 
Här kan du läsa hela första numret av Movium Magasin - om livet i staden.
 
SMYGLÄS:
 
Redaktören
Det finns inga städer
Titti Olsson
 
Ledaren
Social hållbarhet framtidens urbana utmaning
Anders Rasmussen