Faktablad
Movium Fakta 2 2021

Yta och kvalitet på skolgård och förskolegård

Publicerad 14 maj 2021

Vad vet man idag om relationen mellan yta och kvalitet i skolors och förskolors utemiljö? Frågan har stått i fokus för en litteraturstudie initierad av Boverket. Resultaten presenteras i faktabladet.

Av Märit Jansson, Julia Schneider, Fredrika Mårtensson, Maria Kylin och Linnéa Fridell

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor