Faktablad
Movium Fakta nr 6 2016

VERKTYG FÖR AKUSTISK DESIGN

Publicerad 30 november 2016

Behovet av att kontrollera ljud blir viktigare när våra städer förtätas. Utmaningen ligger i att skapa en fungerande stadsmiljö med hänsyn till bland annat ändamål, upplevelsevärden och hälsa. Stadens ljud handlar därför om mer än bara buller – det kan handla om att introducera önskade ljud likväl som att reducera oönskade. I detta Movium Fakta presenterar de två skribenterna ”blå-gröna” verktyg för akustiska designåtgärder, reder ut frågetecken och missförstånd kring ljudlandskap samt ger exempel på genomförda projekt.

 

Björn Hellström & Gunnar Cerwén

Sidor