Faktablad
Movium Fakta nr 6 2012

VEM SKAPAR DEN GRÖNA SKOLGÅRDEN?

Publicerad 21 december 2012

Movium har under mer än tre decennier följt intresset för skolgårdsutveckling i Sverige, och noterar både toppar och dalar beroende på vart man tittar och vem man lyssnar till. Parallellt med grundinställningen att det är bra för barn att vara ute och ha kontakt med växtlighet, finns ett totalt ointresse för gården. I den allt tätare bebyggelsen riskerar skolgården i det närmaste att försvinna.

 

Movium har studerat hur skolgårdar betraktas i Nederländerna, ett tättbefolkat land där vikten av gröna skolgårdar nu uppmärksammats av parlamentet.

 

Av Anna Lenninger

Sidor