Faktablad
Movium Fakta nr 1 2015

VÄXTER FÖR VINTERFÄGRING

Publicerad 25 februari 2015

Vintergröna växter har många egenskaper som kan utnyttjas för att skapa rika vinterupplevelser i urbana miljöer. I begreppet vinterfägring kan förutom färgaspekter på blad och barr även innefattas till exempel intressant bark, grenarkitektur och vinterståndare. I detta faktablad presenteras ett urval användbara växter och hur de kan användas i några spännande designexempel.

 

Av Anders Folkesson, Henrik Sjöman & Karolina Brising

Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta nedan. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Moviums nätbokhandel.

Sidor