Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/2006

Växter för framtiden VI

Publicerad 1 juli 2006

Förbättring av växtsortimentet är en ständigt pågående process. Ändrade förhållanden, behov och krav på prestanda är viktiga att beakta. De växter som ger E-status är endera helt nytt växtmaterial, som tydligt kompletterar plantskoleskortimentet på ett ändamålsenligt sätt, eller har egenskaper som i något avseende är bättre än hos liknande eller motsvarande material i sortimentet. En annan orsak till att ge en växt E-status kan vara för att rädda en värdefull sort som har försvunnit från marknaden på grund av slarv med förökningsmaterial i produktionen, vilket gäller träden i detta Gröna Fakta. Vi presenterar här fyra E-växter från urvalsarbetet i Öjebyn respektive Röbäcksdalen, lämpliga för nordligt klimat, samt tre E-växter från Svenska Frökällor och växtutvecklingsprojekt vid SLU, Ultuna.

Sidor