Faktablad
Movium Fakta nr 3 2013

Växter för framtiden: Utvecklingsarbete vid elitplantstationen och e-märkning

Publicerad 10 juli 2013

Under snart 30 år har Elitplantstationen (EPS) utanför Kristianstad bedrivit utvecklingsarbete kring friskt och för svenska förhållanden klimatanpassat växtmaterial – till gagnför professionella växtanvändare och fritidsodlare. I nära samarbete med plantskolenäringen har kvalitetssäkringssystem etablerats. EPS äger bland annat varumärket E-planta och under 2013 introduceras varumärket Grönt kulturarv. I detta Movium Fakta beskrivs verksamheten vid EPS och exempel ges på några odlingsvärda E-plantor som förökas vid EPS.

 

Av Elisabet Nilsson & Gunnel Holm

Sidor