Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/2002

Växter för framtiden IV

Publicerad 1 juli 2002

Förbättring av växtsortimentet är en ständigt pågående process. De växter som tas in i sortimentet och som ges E-status har egenskaper som i något avseende är bättre än hos motsvarande redan existerande växtmaterial på marknaden. I detta faktablad presenteras klimatanpassat material av några inhemska träd och buskar, bland annat klibbal och hassel, samt ett par mera exotiska arter som rundoxel och koreatry. Samtliga presenterade växter har utvecklats inom projektet Svenska Frökällor på SLU, Ultuna. Tidigare presentationer av E-växter finns i Utemiljö 1/92, 1/93 och 4/98. Text och foto: Tomas Lagerström.

Sidor