Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/1998

Växter för framtiden III

Publicerad 1 april 1998

Allt fler växtmaterial anpassade efter svenska behov och klimatförhållanden erhåller E-status. De flesta av dem har sitt ursprung i FoU-verksamheten på SLU i Alnarp respektive Ultuna. I detta Gröna Fakta presenteras ett sortiment av härdiga och odlingsvärda småblommiga klematis som tagits fram i samarbete med klematisexperten Magnus Johnson. Dessutom presenteras ytterligare fem värdefulla och odlingssäkra växter utvalda av institutionen för skogsgenetik på SLU i Ultuna. Tidigare växtporträtt har presenterats i Utemiljö nr 1/92 och 1/93.

Sidor