Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/1996

Växtegenskaper

Publicerad 1 augusti 1996

Projektörer, anläggare och plantskolister använder dagligen en rad olika begrepp som rör vedartade växter. I arbetet med den digitala växtdatabasen "Svensk Dendrologi" fick vi möjlighet att precisera innebörden i några av dessa begrepp. Vi ser detta arbete som en ansats till en mer samlad formulering av ett gemensamt branschspråk om vedartade växters egenskaper och ståndortskrav.

Sidor