Faktablad
Movium Fakta nr 1 2011

Vattenvett

Publicerad 2 juni 2011

Ingen som umgås med barn kan ta miste på den fullständigt unika dragningskraft som vatten har; dels attraherar vatten i sig som fysiskt element, dels skapar vatten lockande miljöer med växter och djur. Stranden – eller snarare den zon där vatten möter land – är den perfekta lekplatsen. Härligt, härligt sjunger lusten, men farligt, farligt svarar förnuftet. 

Av Anna Lenninger

Sidor