Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2006

Vårlökar - användning, skötsel och komposition

Publicerad 1 maj 2006

Användningen av vårlökar i gestaltande sammanhang har ökat de senaste åren, såväl i blandande planteringar som i särskilda lökrabatter. Sedan länge finns det dessutom ett stort intresse för mera naturnära användning av lökar genom att man låter dem förvilda sig i olika typer av miljöer i våra tätorter, lökarna kommer igen år efter år och skapar en långsiktig färgprakt. I detta Gröna Fakta beskriver vi hur man kan få härliga form- och färgeffekter med en genomtänkt komposition av lökar. Vi presenterar aktuell kunskap om beprövade, uthålliga arter och sorter med väl dokumenterad vitalitet och som lämpar sig väl för förvildning. Vi uppmärksammar även en del mindre kända lök- och knölväxter som vi hoppas kan få en större användning i offentliga miljöer.

Sidor