Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/1995

Vårlökar

Publicerad 1 maj 1995

Idag är det inte längre de högförädlade sorterna eller paradrabatterna som lockar mest när man använder vårlökar i offentliga sammanhang. Istället koncentreras nyfikenheten på det mera naturnära, d v s på de vårlökar som kommer igen år efter år. Vårlökarnas spridningsförmåga ses som en viktig kvalitet - som ett slags förräntning genom förökning. I det här Gröna Fakta presenteras hur man kan använda beprövade, uthålliga vårlökar med väl dokumenterad vitalitet, däribland några av de bästa sorterna för förvildning.

Sidor