Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/1999

Vår skog runt knuten

Publicerad 1 juli 1999

Behovet av naturområden i tätorter för naurupplevelser och rekreation är stort och kraven på hur dessa områden ska skötas ökar. Sverige som land erbjuder dock, tillsammans med Norge och Finland, osedvanligt goda naturliga förutsättningar för frilufsliv. Tätorterna har ofta vuxit fram i ett skogslandskap och det finns ofta en stor andel bevarad skogsmark i stadsbyggden. Många av stadens parker och rekreationsområden är utformade ur vanlig skogsmark. Detta är unikt i en värld där stadens grönska främst härrör från anlagda parker och trädrader.

Sidor