Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/1991

Utveckla parkerna!

Publicerad 1 juni 1991

Hur kan man förklara att vissa parker är mer populära än andra? Kan man definiera de faktorer som styr? Hur kan man dra nytta av det i planeringssammanhang? Detta var viktiga frågor till nära 1600 organisationer i 9 kommuner som var med i en omfattande undersökning (enkäter, intervjuer, dagboksskrivande).

Sidor