Faktablad
Movium Fakta nr 5 2013

UTVECKLA DE OFFENTLIGA LEKPLATSERNA

Publicerad 15 november 2013

Det är viktigt för barns utveckling att de ges möjlighet att leka i attraktiva utemiljöer. Många av dagens lekplatser erbjuder bra lekmöjligheter, andra har mer begränsande kvaliteter. I detta Movium Fakta beskrivs barns och vuxnas perspektiv på lekplatsbruk och ett antal utgångspunkter presenteras som är viktiga för att skapa lekmiljöer med platskvaliteter och variation.

 

Av Märit Jansson

Sidor