Faktablad
Movium Fakta 1 2020

UTVÄRDERING AV TORKTOLERANTA TRÄD

Publicerad 6 mars 2020

Nyplanterade träd måste kunna hantera de förhållanden som råder på växtplatsen så att de kan utvecklas till stora, välmående individer. För att kunna göra ett väl avvägt växtval är det viktigt att känna till olika arters möjligheter och begränsningar.

 

 

 

Av Henrik Sjöman, Andrew Hirons, Nina Bassuk och Anna Levinsson

Sidor