Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/1998

Urinsortering - en del i framtidens avloppssystem?

Publicerad 1 juli 1998

Idag är kretsloppsanpassning av våra avloppssystem en mycket aktuell fråga. Den teknik som har kommit längst och som diskuteras mest är urinsortering. I detta faktablad presenteras dagens kunskapsläge baserat på aktuella forskningsprojekt och praktiska erfarenheter av avloppssystem med urinsortering. Dessutom ges råd och rekommendationer för planering, projektering och drift av detta toalettsystem.

Sidor