Faktablad
Movium Fakta 6 2022

Urban viltförvaltning

Publicerad 20 december 2022

I urbana, exploaterade miljöer är den mänskliga påverkan på olika arters livsmiljöer särskilt stark. Det innebär ett nära samspel mellan djur och människor.

Faktabladet om urban viltförvaltning är skrivet av Fredrik Widemo.

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU:

Sidor