Faktablad

Upptäck de farliga träden - en introduktion till träddiagnostiken

Publicerad 1 april 1988

Att i god tid upptäcka sjuka och skadade träd så att förebyggande åtgärder kan sättas in och farliga träd avlägsnas innan de orsakar skador på liv och egendom är en viktig del av en framsynt trädvård. Var och en som äger fast egendom är skyldig att vara uppmärksam så att inte olyckor sker.