Faktablad
Movium Fakta nr 3 2015

UPPENBART VANVÅRDAD GRAVPLATS

Publicerad 9 juli 2015

Uppenbart vanvårdade gravplatser finns på många kyrkogårdar och begravningsplatser. De är iögonfallande och bidrar till ett ovårdat intryck av kyrkogården. I detta Movium Fakta görs en genomgång av begreppet uppenbar vanvård och rekommendationer ges på hur en kyrkogårdsförvaltning kan och bör agera i konkreta fall av vanvård.

(Faktablad nr 3/2015 producerades endast digitalt och inte som trycksak).

 

Av Eva Årbrandt Johansson & Ann-Britt Sörensen

Sidor