Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2011

Tycker människor och fåglar om samma sorts skog?

Publicerad 1 januari 2011

Den värdefulla, tätortsnära naturen minskar i Sverige. Trenden är tydlig också i Europa - grönytan per stadsinvånare är på väg nedåt. Trycket blir därför stort på naturen som både ska gynna den biologiska mångfalden, vara uppelvelserik och fungera för rekreation.

 

Går det att undvika konflikter mellan estetik och naturvård i skötseln när många intressen konkurrerar? Tycker människor och fåglar om samma sorts skog?

Sidor