Faktablad
Movium Fakta nr 4 2013

TRÄDVÄRDERING I STADSMILJÖ

Publicerad 15 oktober 2013

Att kunna värdera urbana träd ekonomiskt är viktigt för att försvara trädens betydelse i stadsmiljön samt för att förhindra skadegörelse och kunna sätta viten för trädskador vid byggnation. Detta Movium Fakta redogör för arbetet med en ny värderingsmodell framtagen vid SLU i Alnarp – Alnarpsmodellen – som är tänkt att användas på nationell nivå för ekonomisk värdering av park- och gatuträd.

 

Av Johan Östberg, Johan Sjögren och Anders Kristoffersson

Sidor