Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2009

Trädplanteringsprojekt - ett sätt att ge brukarna kontakt med träd

Publicerad 1 januari 2009

I en tid då många människor bor i städer och får en allt svagare relation till skog och natur blir kontakten med stadens grönska allt viktigare. Att starta ett trädplanteringsprojekt kan vara ett sätt att låta invånarna bygga upp en starkare relation till urbana träd. Här tas några aspekter upp som man bör beakta om man vill utforma ett trädplanteringsprojekt på ett sätt som skapar förutsättningar för en relation mellan människor och enskilda träd.

Sidor