Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1997

Trädplanens ABC

Publicerad 1 februari 1997

Allt tuffare växtbetingelser och allt äldre trädbestånd göt det allt viktigare att planera framtiden för träden i våra tätorter. Trädplanen är ett viktigt instrument för en långsiktig framförhållning.

Sidor