Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1997

Trädplanens ABC

Publicerad 1 februari 1997

Allt tuffare växtbetingelser och allt äldre trädbestånd göt det allt viktigare att planera framtiden för träden i våra tätorter. Trädplanen är ett viktigt instrument för en långsiktig framförhållning.

Kommentarer

trädplanens abc

Hej läser Arbetsledare grönyteförvaltning hos Trädgårdsakademin. I en av våra kurslitteratursuppsatser hänvisas till trädplanens abc - jag blev lite nyfiken och skulle gärna vilja läsa den. Kostar den något som pdf? 

Nu är den gratis! 

Nu är den gratis som PDF!
 

Sidor