Faktablad
Movium Fakta nr 4 2012

Trädinventeringar i stadsmiljö

Publicerad 21 september 2012

Område Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp startade 2010 ett forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att ta fram riktlinjer för trädinventeringar i stadsmiljö. Arbetet färdigställdes under våren 2012. Detta Movium Fakta beskriver de parametrar som blev identifierade som de viktigaste bland involverade forskare, beställare och utförare av trädinventeringar.

 

Av Johan Östberg och Anders Busse Nielsen

Sidor