Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/1991

Trädgropar i gatumiljö

Publicerad 1 april 1991

I detta Gröna Fakta presenteras olika exempel på bra trädgropar för stadsmiljö. Träden i stadsmiljön utsätts för allt mer stress och vikten av en god rotmiljö står allt mer klar. Endast ett friskt och växande träd har en rejäl chans att motstå de skador och påfrestningar som människan på ett eller annat sätt tillfogar träden.