Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/1996

Trädgården - en resurs att räkna med

Publicerad 1 januari 1996

I hemträdgårdar och koloniområden hittar vi en myllrande mångfald som saknar motstycke. Därför måste vi se trädgård som en resurs, anser författarna till detta Gröna Fakta. Det är dags att i miljöarbete, friskvård och älderomsorg ta vara på att trädgårdar också är instrument för att uppnå allmänna samhällsmål. Utgångspunkten är den bästa tänkbara - det är bara att ta vara på svenskarnas och invandrarnas kanske största fritidsintresse.

Sidor