Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/1999

Trädgård och park som rehabilitering

Publicerad 1 januari 1999

Intresset för trädgårdars och parkers betydelse för människans välbefinnande växer sig allt starkare. Särskilt inom vård och omsorg intresserar sig allt fler för den gröna utemiljöns möjligheter för rehabilitering. Det är både gamla goda erfarenheter och nya forskningsrön som tas tillvara i praktiken. Rehabilitering i trädgård och park passar de flesta patientgrupper.

Sidor