Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/2007

Trädens liv i staden - från etablering till vitalisering

Publicerad 1 juli 2007

Träden i våra städer är viktiga. De ger grönska och skugga, de kan fylla en estetisk eller kutlurhistorisk funktion, de skapar trivsel och bidrar till den biologiska mångfalden. Samtidigt är staden en tuff miljö för träden att leva och utvecklas i. Många aspekter måste tas med i beräkningen både när vi etablerar nya stadsträd och när vi ska förbättra livsbetingelserna för redan befintliga träd. I detta Gröna Fakta sammanfattas resultaten av fyra projekt med stadsträd i fokus som genomförst av forskningstrainees vid SLU i Alnarp. I projekten studeras trädens vattentillgång, trädstorlekens betydelse vid teablering, skelettjordens funktion samt vitalisering av äldre träd.

Sidor