Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/2007

Trädens arkitektur och natur

Publicerad 1 augusti 2007

Träd väcker starka känslor. Utan träd skulle staden te sig steril och karg. Stadsträden utgör en slags dialog mellan staden och landskapet. I bästa fall svarar de för en sammansmältnin av natur och kultur, av arkitektur och landskap i symbios - träden spelar en avgörande roll i det man skulle kunna kalla grön urbanism.

Sidor