Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2010

Träd och VA-ledningar - en komplicerad relation

Publicerad 1 maj 2010

Sedan 1990-talet har SLU i Alnarp arbetat med frågan kring rotinträngningar i vatten- coh avloppsledningar. Etfter ett större projekt, som avslutades i början av 2010, kan nu flera tidigare sanningar ifrågasättas. Problematiseringen av forskningsområdet har därmed ökat. Ett fördjupat samarbete mellan VA-verken och den förvaltning som ansvarar för parker och grönytor är många gånger av avgörande betydlese för att förebygga och lösa problemen med rotinträngningar.

Sidor