Faktablad

Träd för gatumiljö

Publicerad 1 juni 1987

Gatuträdens värde för stadens miljö kan knappast överskattas. Samtidigt utsätts de för svåra påfrestningar såväl ovan som under markytan. En viktig förutsätting för ett bra resultat är att man väljer arter och sorter som klarar den utsatta växtmiljön, samtidigt som det finns ett behov av fantasi och förnyelse i användningen av lämpligt växtmaterial.

Sidor