Faktablad

Termisk ogräsbekämpning på Hårdgjorda ytor

Publicerad 1 mars 1988

Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor som grus, plattor, sten, asfalt, m m är ett slitsamt och dyrbart arbetsmoment om man inte har tillgång till kemiska medel. Att använda termisk bekämpning är den "senaste" i raden av metoder som kan ersätta kemiska bekämpningsmedel.