Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2004

Tänkvärda trädgårdar

Publicerad 1 april 2004

Utemiljön är en del av vårdmiljön - eller borde åtminstone vara det. Oavsett om man drabbas av en hjärnskada, har flyttat till ett sjukhem eller fått diagnosen utmattningsdepression kan en trädgård vara det som skapar mening i tillvaron. I det här faktabladet presenteras träningsträdgården vid Danderyds sjukhus, trädgården vid Ribbingska sjukhemmet i Lund och Alnarps rehabiliteringsträdgårdar. De är olika i både form och storlek. Gemensamt för dem är att människan är i centrum. Och att de alla är värda att ta intryck av.

Sidor