Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/2009

Tåliga perenner för hårdgjorda stadsmiljöer

Publicerad 1 augusti 2009

Hårdgjorda miljöer som refuger, mittremsor och dödytor är några av de mest extrema växtplatserna som finns i staden. Men med rätt teknik och växtanvändning kan de förvandlas till vackra och långsiktigt fungerande blomsterplanteringar. Genom att välja torrmarksväxter kan man skapa nya typer av anläggningar, där den extrema ståndorten är ogynnsam för ogräs men konkurrensgynnande för perenner.

Sidor