Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/1990

Storskifte morgondagens skötselorganisation?

Publicerad 1 maj 1990

"Inom ett område på 200 x 500 meter i en mellansvensk kommun är det mer än 10 organistioner och mer än 20 personer inblandadde i skötseln av området och då bortser vi från vintrarbetet. Den totala arbetsinsatsen inom området motsvarar mindre än 1,5 manår."

Sidor