Faktablad
Movium Fakta nr 1 2012

Stadsträd i tio Nordiska städer

Publicerad 1 februari 2012

Det framhålls ofta att antalet trädarter i våra städer är för få och att artrikedomen måste öka. Men hur ser bilden ut i våra nordiska städer? Vad händer om vi inte ökar mångfalden och hur ska detta egentligen ske? Under 2010 har trädinventeringar från tio nordiska städer samlats in och analyserats för att kunna svara på frågan hur artfördelningen ser ut. Analysen presenteras tillsammans med konkreta råd om hur man öka mångfalden och därmed minska de risker som är förknippade med en dålig trädartsfördelning.

 

Av Henrik Sjöman, Johan Östberg och Oliver Bühler

Sidor