Faktablad
Movium Fakta nr 2 2011

Stadsträd för framtiden – Magnolia

Publicerad 3 juni 2011

Ingen annan växtgrupp kan mäta sig med det exotiska uttrycket hos många av de vårblommande magnoliorna. I takt med att man idag i allt större omfattning använder sig av ett unikt växtmaterial för att skapa en exklusiv och lokal identitet i våra städer, har magnoliorna blivit allt vanligare i de offentliga rummen. Kunskapen och framförallt erfarenheterna av odling av magnolior i Sverige har utvecklats. Det finns idag en relativt god bild av vilka arter och sorter som är odlingsvärda i vårt land.

Av Henrik Sjöman, Erland Ejder, Kenneth Lorentzon, Cecilia Öxell,

Magnus Carlström och Helmer Svensson

Sidor