Faktablad
Movium Fakta nr 2 2014

stadsträd för framtiden – granar

Publicerad 16 april 2014

I jakten på ovanliga och otraditionella träd för urbana miljöer handlar det många gånger om att återupptäcka gamla favoriter. En växtgrupp som är ovanlig i nyplanteringar idag är granar (Picea). Här lyfts några odlingsvärda arter fram, alla med kvaliteter som kan ge urbana platser och planteringar en unik identitet.

 

Av Henrik Sjöman & Johan Slagstedt

 

Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta nedan. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Movium Bokhandel.

Sidor