Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/2009

Stadsträd för framtiden: Ek

Publicerad 1 juli 2009

Eksläktet är ett tåligt och slitstarkt trädsläkte. Trots att ståndorten inte alltid är den optimala utvecklas träden och får en vacker och spännande karaktär. Det gör ekarna intressanta som alternativ i hårdgjorda stadsmiljöer, där efterfrågan på ett friskt och tåligt växtmaterial är stor. I detta första faktablad i Moviums nya serie oms tadsträd för framtiden lyfts växtgruppen ek fram med några utvalda arter.

Sidor