Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2008

Stadsplanering i klimatförändringens spår

Publicerad 1 juni 2008

Monsterregn och värmeböljor - det är idag allmänt accepterat att vi står inför omfattande klimatförändringar. Att klimatsäkra våra städer är en stor utmaning framövr för politiker och stadsplanerare. Stadens offentliga rum får en ny viktig roll i planeringen.

 

I detta Gröna Fakta sammanfattas några av de klimatscenarier och klimateffekter som nyligen presenterats av Klimat- och sårbarhetsutredningen. Vi presenterar också en unik studie i Manchester i England där forskare fokuserat på stadens grönstruktur och dess möjlighet att lindra effekter av temperaturstigningar och våldsamma skyfall.

Sidor