Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/1999

Stadens grönska och strukturer

Publicerad 1 juni 1999

Grönskan i staden är offentlig och privatägd, naturgiven och planterad, inhemsk och invaderad. Den är såväl kulturhistoria som en spegling av dagens ideal. Den är bakgrund till bebyggelsen men framträder också med bebyggelsen som bakgrund. Den är full av motsägelser. Idag är den på väg att växa in i planeringsspråket. Men vad betyder egentligen grönstruktur?

Sidor