Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1991

Stadens flora och fauna

Publicerad 1 februari 1991

Besökare från utlandet som kommer till svenska städer slås ofta av hur mycket grönska som finns, hur lummiga de är. Det finns en speciell tradition här uppe i Norden som innebär att vi - åtminstone hittills - har lämnat kvar stora ytor med natur i städerna. Men det är först nu som man på allvar börjat uppmärksamma de stora ekologiska värden som finns i stadens flora och fauna.