Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/1995

Stadens biologiska mångfald i tätort

Publicerad 1 augusti 1995

Sedan Sverige 1992 skrev på FN:s konvention om biologiskt mångfald har arbetet med mycket få undantag kommit att handla om hotande arter, gener och biotoper i det svenska landskapet - och nästan ingenting om de ekosystem som finns i våra tätorter. Oavsett om stadsgrönskan är bevarad från en tidigare naturmiljö, har invandrat spontant eller utgörs av anlagd växtlighet, består den dock av en biologisk mångfald som har stor betydelse som vardagsmiljö för stadsmänniskor. I detta Gröna Fakta tar vi ett första steg mot en modell för hur biologisk mångfald i tätort kan bli till en hanterbar faktor i planeringen.

Sidor