Faktablad
Movium Fakta 6 2019

SOMMARGÅGATA – EN GUIDE TILL LYCKAD PLANERING OCH ETABLERING

Publicerad 18 december 2019

Det blir allt vanligare att använda offentliga platser på ett tillfälligt sätt. Att göra om ett gaturum till en sommargågata skapar ofta en livfull atmosfär med mer människor i rörelse och kan ge plats för överraskningsmoment. Många av de lyckade projekten har uppstått i samarbete mellan kommun och aktörer på gatan. I detta Movium Fakta sammanfattas en nyligen publicerad masteruppsats och en tillhörande guidebok, som bygger på utvärderingar och erfarenheter kring ett stort antal svenska projekt med sommargågator.

 

Av Vera Esaiasson

Sidor