Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/1994

Sommarblommor i offentlig miljö

Publicerad 1 januari 1994

I många europeiska länder växer sig intresset för nya sommarblommor allt starkare. Så även i vårt land. Här sammanfattas erfarenheterna från två års försök med ett alternativt sortiment på lantbruksuniversitetet i Alnarp. Under två säsonger har Avdelningen för plantskola och växtmaterial prövat nya arter och sorter med Holland som den viktigaste inspirationskällan. Dessutom presenteras erfarenheterna om hur vissa sommarblommor utvecklas i experimentrabatter i Alnarp. respektive stumholmsparken under 1993 års bostadsmässa i Karlskrona (Bo 93).

Sidor