Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2000

Solbergaparken - en park för hälsa och välbefinnande

Publicerad 1 januari 2000

Idag tillbringar runt 300 av Älvsjös invånare sin sista tid i livet i Solberga äldreboende. Några stannar bara någon dag, men de flesta tillbringar månader och år i äldreboendet. För några år sedan reagerade Crister Molander, utvecklingschef i Älvsjö, på att utemiljön vid Solberga inte hade någonting av värde att erbjuda de äldre vid livets slut. Tillsammans med Movium utarbetade han ett projekt för att skapa en vacker, stimulerande och funktionell park - en park planerad för patienters och personals hälsa och välbefinnande. Detta gröna fakta beskriver vägen från idé fram till anläggandet av en modern sjukhuspark.

Sidor