Faktablad
Movium Fakta nr 4 2016

Sol och skugga – Att tänka på i utemiljöer för barn och unga

Publicerad 11 juli 2016

Solljuset är livsviktigt och styr flera komplexa funktioner i människokroppen. Solljus behövs för att bilda D-vitamin och för att reglera sömn och vakenhet, immunförsvar och hur vi mår psykiskt. Solljusets positiva effekter för hälsan bör lyftas fram i stadsplaneringen. Men oförsiktigt solbeteende och utemiljöer som saknar skugga ökar risken för sjukdom relaterad till skadliga nivåer av UV-strålning. Barns och ungas hud är extra känslig och det är därför mycket viktigt att utemiljön erbjuder skugga i de utemiljöer där barn vistas när solen står som högst.

 

Av Lena Jungmark & Petter Åkerblom

Sidor